top of page

Qìgōng tuīná

 

            气功推拿

Představení metody qigong tuina

Co to vlastně je?

Jde o unikátní techniky a terapeutický systém, který vymyslel pan profesor Bai Yunqiao 白云桥 (v české standardní transkripci Paj Jün-čchiao, znamená Bílý Oblačný most). On sám pocházel z lékařské rodiny a cvičení praktikoval již od malička. Více o panu profesorovi níže.

   Během jeho tarapeutické praxe vyvynul na základě jeho znalostí a zkušeností jedinečnou metodu - Bai shi qigong tuina (čchi-kung tchui-na) 气功推拿 , založenou na práci s energií Qi v kombinaci s masážemi Tuina. Pomocí našich rukou se působí na jednotlivé akupunkturní body a oblasti. Tím dochází v těle ke zprůchodnění akupunkturních drah, ale i celých oblastí. Výhodou těchto technik je, že jsou neinvazivní (nemají tedy žádné vedlejší účinky), navíc jsou velmi příjemné a většinou bezbolestné až relaxační. Nezřídka se stává, že klient u technik usne, tím dochází k uvolnění a většímu terapeutickému účinku.

   Tyto techniky jsou součástí Tradiční čínské medicíny (TCM). Každé terapii tedy předchází důkladná diagnostika dle prncipů TCM, na jejím základě se stanoví terapeutický plán, zvolí se jednostlivé body e techniky a stanoví se počet návštěv. Délka terapií závysí na potížích klienta, jak dlouho potíže má a jaké jsou povahy. Pokud jsou obtíže, které trvají řadu let, je třeba očekávat, že i terapie bude trvat delší dobu.

Jak probíhá masáž

Terapie probíhá většinou vleže na masážním lehátku, případně vsedě, podle potíží klienta. Masíruje se téměř vždy přes oděv, často je klient ještě přikryt prostěradlem nebo dekou, aby byl zajištěn tepelný komfort. Každá návštěva obvykle trvá jednu hodinu. Vždy je dobré, aby klient měl na sobě volnější oděv, sejmul si kovové ozdoby (těsné náramky, hodinky, náhrdelník), aby se zklidnil a byl během terapie plně uvolněný a na nic nemyslel - aby odložil své starosti doma. Před a po masáži by se nemělo bezprostředně jíst a pít (nejlepší časový odstup je asi 1 hodina). Před masáží se provádí diagnostika, kde bývá jedním z důležitých ukazatelů zabarvení povlaku jazyka, proto by klient neměl jíst a pít nic, co by mohlo zbarvit povlak jazyka (např. káva, borůvky, barevné bonbóny apod.) a nedoporučuje se také čištění povlaku na jazyka.

Výuka technik QIGONG TUINA

Jak jsem zmiňovala výše, jde o unikátní systém vytvořený panem profesorem Baiem.

Techniky jsou vekmi silné a účinné, jen pro terapeuta je nezbytností pravidelné kultivování

jeho qi  a tedy pravidelné cvičení. Teprve pak budeme schopni techniky správně provádět,

budeme silní a upevní se naše zdraví.

   Pan profesor bohužel již zemřel a proto jeho učení mohou dále šířit jen jeho žáci.

Ti jsou ve Francii, na Slovensku a v naší republice. Těch co techniky ale vyučují je opravdu

jen pár.  Jsem ráda, že jsem mohla být jednou ze studentek pana profesora a protože mne

jeho techniky opravdu uchvátili, ráda bych se s vámi o ně podělila.

bottom of page