DIETETIKA

více informací již brzy...

přednášky z Dietetiky jsou součástí oboru Diagnostik TCM

nebo samostatná přednáška